På grund av coronapandemin kan jag tyvärr inte boka in några ateljékurser. Min ateljé är för liten till ytan men återkommer när myndigheterna tillåter.